Τρόποι αποστολής

Πως θα παραλάβετε τα προϊόντα μας

Η παραγγελία, που υποβάλλεται μέσω του eshop, δύναται είτε

i) να παραληφθεί από τον αγοραστή από την έδρα της Εταιρίας (Αναστασίου Ζίννη 38 & Φαλήρου 85, Κουκάκι, Αθήνα), Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 18:00, είτε σε άλλον χρόνο, κατόπιν συνεννόησης, είτε

ii) να αποσταλεί σε αυτόν, επιλέγοντας ο τελευταίος έναν εκ των διαθέσιμων τρόπων αποστολής.

Συγκεκριμένα - και ανάλογα με τον όγκο/βάρος της εκάστοτε παραγγελίας -, η παραγγελία αποστέλλεται:

α) με ίδια μέσα από την Εταιρία,

β) με το ταχυδρομείο,

γ) με εταιρία ταχυμεταφορών (courier),

δ) με μεταφορική εταιρία, με την οποία συνεργάζεται η Εταιρία, ανάλογα με τον προορισμό της αποστολής.

Τόσο οι διαθέσιμες, ανά προϊόν, επιλογές αποστολής, όσο και το κόστος αποστολής, γνωστοποιούνται στον αγοραστή πριν την υποβολή της παραγγελίας του στον ιστότοπο. Το κόστος αποστολής της παραγγελίας επιβαρύνει τον αγοραστή και επαυξάνει το συνολικό κόστος της παραγγελίας. Όταν το κόστος της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής) υπερβαίνει το ποσό των εξήντα ευρώ (€ 60) τότε, για τις παραδόσεις προϊόντων εντός της ελληνικής επικράτειας, το κόστος της αποστολής επιβαρύνει την Εταιρία (δωρεάν μεταφορικά για τον πελάτη). Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατόν να αποσταλεί η παραγγελία, με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο αγοραστής, η Εταιρία επικοινωνεί και ενημερώνει τον αγοραστή, πριν την αποστολή της παραγγελίας σε αυτόν και συμφωνεί μαζί του την αποστολή της παραγγελίας με κάποιον άλλο εκ των διαθεσίμων τρόπων, επιβαρυνόμενος ο αγοραστής με το αντίστοιχο κόστος αποστολής. Σε περίπτωση διαφωνίας, η παραγγελία ακυρώνεται και εφόσον έχει καταβληθεί το αντίτιμο, αυτό επιστρέφεται. Ο εκάστοτε παραλαβών την παραγγελία υποχρεούται να υπογράφει το σχετικό έγγραφο παραλαβής.